Модельный ряд ATV KAWASAKI

BAYOU 220 (KLF220) BRUTE FORCE 750 4X4I (KVF750D) KFX50 (KSF50A) PRAIRIE 360 4X4 (KVF360A)
BAYOU 250 (KLF250) BRUTE FORCE 750 4X4I (KVF750E) KFX50 (KSF50B) PRAIRIE 360 4X4 (KVF360C)
BAYOU 300 (KLF300) BRUTE FORCE 750 4X4I (KVF750F) KFX700 (KSV700A) PRAIRIE 400 (KVF400D)
BAYOU 300 4X4 (KLF300) BRUTE FORCE 750 4X4I (KVF750L) KFX700 (KSV700B) PRAIRIE 400 4X4 (KVF400C)
BRUTE FORCE 300 (KVF300) BRUTE FORCE 750 4X4I EPS (KVF750G) KFX80 (KSF80A) PRAIRIE 650 (KVF650A)
BRUTE FORCE 650 4X4 (KVF650D) BRUTE FORCE 750 4X4I EPS (KVF750H) KFX90 (KSF90A) PRAIRIE 650 (KVF650B)
BRUTE FORCE 650 4X4 (KVF650E) BRUTE FORCE 750 4X4I EPS (KVF750J) LAKOTA 300 (KEF300) PRAIRIE 650 4X4 (KVF650A)
BRUTE FORCE 650 4X4I (KVF650F) KFX 50 (KSF50B) LAKOTA SPORT (KEF300B) PRAIRIE 650 4X4 (KVF650B)
BRUTE FORCE 650 4X4I (KVF650G) KFX 90 (KSF90A) MOJAVE 250 (KSF250A) PRAIRIE 700 4X4 (KVF700A)
BRUTE FORCE 750 4X4I (KVF750A) KFX250 MOJAVE (KSF250) PRAIRIE 300 (KVF300B) PRAIRIE 700 4X4 (KVF700B)
BRUTE FORCE 750 4X4I (KVF750B) KFX400 (KSF400) PRAIRIE 300 4X4 (KVF300A) PRAIRIE 700 4X4 (KVF700D)
BRUTE FORCE 750 4X4I (KVF750C) KFX450R (KSF450B) PRAIRIE 360 (KVF360B)